Doelstelling

Doelstellingen
De Overveense Winkeliersvereniging is in het leven geroepen om een aantal doelstellingen voor de Bloemendaalseweg te bereiken en te bewaken.

De doelstellingen waarborgen onder andere de belangen van de winkeleigenaren
aan de Bloemendaalseweg maar ook van winkelende klanten en bewoners.

• verbetering van de ondernemersmogelijkheden van de winkeleigenaren
• verbetering van de straat om toegang voor jong en oud als winkelend publiek te
kunnen garanderen
• verbetering van voorzieningen in de straat voor de bewoners van
de Bloemendaalseweg
• organiseren van braderieën en feestelijkheden.

De macht van het getal maakt dat de winkeleigenaren samen sterk staan. De vereniging speelt doelgericht in op de voortdurend veranderende situatie op de Bloemendaalseweg.

Aanmelden
Wilt u deelnemen als lid van de Overveense winkeliersvereniging. Meldt u zich hier aan